Bedah Umum
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr.Rahadian .H,Sp.B.M.Kes - 07.00 – 09.00 - 07.00 – 09.00 - 07.00 – 09.00 -
dr. Noviar Asadi, Sp.B 13.00 - 18.00 - 13.00 - 18.00 - 13.00 - 18.00 - -
Fisioterapi
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Fisioterapi 07.00 - Selesai 07.00 - Selesai - 07.00 - Selesai 07.00 - Selesai - -
Klinik Anak
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Tressa Bayu Bramantyo, Sp.A 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 - -
Klinik Gigi
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
drg. Ermi Nuryanti, MARS 08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 - -
Klinik Kandungan
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Kautsar Heridho, Sp.OG, M.Kes 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 - -
Klinik Mata
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Dede Nene Herani, Sp. M 13.00 – Selesai - 13.00 – Selesai - 13.00 – Selesai - -
Klinik Orthopedi
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Sudaryanto, Sp.OT - 10.00 - Selesai - 10.00 - Selesai - 10.00 - Selesai -
Klinik Patologi Klinis
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. I Nyoman Gede Sudana, MSc.Sp.PK 14.00 - 16.00 - 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 - - -
Klinik Radiologi
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Ninik Haryanti, Sp.Rad - 14.00 - 16.00 - 14.00 - 16.00 - 14.00 - 16.00 -
Klinik Rehab Medik
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Dian Purnawati Mahayuni, Sp.KFR 14.00 - Selesai 14.00 - Selesai - 14.00 - Selesai 12.00 - Selesai - -
Klinik Syaraf
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Doni Ardianto, Sp.S 16.00 - selesai - 16.00 – Selesai - 16.00 - selesai - -
Penyakit Dalam
Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Sigit Widyatmoko, Sp.PD 15.00 – selesai 15.00 – selesai 15.00 – selesai 15.00 – selesai 15.00 – selesai - -